Boze Narodzenie I Adwent

Temat: Problem z planem prezentacji. Proszę o pomoc
Witajcie, oto poniżej moja bibliografia na mature ustną: Literatura podmiotu: 1. A. Markowski Polszczyzna znana i nieznana, Gdańsk 1999. 2. A. Otwinowska-Kasztelanic Korpus języka mówionego młodego pokolenia Polaków Warszawa 2000. Literatura przedmiotu: 1. A. Markowski Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2000. 2. Poradnik językowy: • A. Otwinowska-Kasztelanic Wpływ języka angielskiego na polszczyznę, zeszyt nr.1 1998, • E....
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=4102