Boze Narodzenie I Adwent

Temat: Pytanka do zadań
Wydaje nam sie ze to bedzie tak trzeba zapisac rownanie reakcji Cu2Br2=2Cu+2Br(Cu i Br w tym zwiazku sa jednowartościowe).Wychodzi z tego Cu2Br2=2x^2 +2x^2 co nam daje 16x^4.Obliczamy x. x=pierwiastek 4 stopnia z Ir/16.To sie rowna 7,6*10^-8 mon/dm3.Masa molowa M Cu2Br2=286,8 g/mol. I teraz 7,6*10^-8 * 286,8=2,178*10^-5.Uwaga.Otrzymany wynik jest w g/dm3 a w zadaniu jest pytanie o g/100cm3 czyli wynik trzeba pomnozyc razy 0,1 i otrzymujemy 2,178*10^-6 g/100cm3.Mam nadzieje ze to...
Źródło: geologia1.fora.pl/a/a,450.htmlTemat: wyjaśnij dlaczego mydło wysusza skóre....
Witam,pilnie potrzebuje odpowiedzi do kilku zadań z chemii 1).wyjaśnij dlaczego mydło wysusza skórę i zapisz równanie reakcji procesu który wpływa na to zjawisko 2).Wyjaśnij dlaczego w wodzie twardej zużywa się więcej mydła niż w miękkiej.Zapisz równanie procesu któremu ulega mydło w wodzie twardej 3)omów chemicznie proces prania 4).omów właściwości fizyczne stearynianu sodu Zgóry dziękuje za szybką odpowiedz
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=21546


Temat:
Mam do wykonania zadanie, głowię się nad nim już od kilku dni i nie mogę wpaść na pomysł jak je zrobić, bardzo proszę o pomoc, oto zadanie : Propanal i propanon różnią się budową. Zaplanuj eksperyment , którym wykażesz różnice w budowie tych związków. Opisz, jak przeprowadzisz doświadczenie oraz napisz, jakie będą obserwacje. Sformułuj wniosek, w którym budową cząsteczek uzasadnisz wykorzystane doświadczenie. Zapisz równanie reakcji wykorzystanej w eksperymencie.
Źródło: chemiachemia.fora.pl/a/a,70.html


Temat: Reakcje otrzymywania estrów - proszę o sprawdzenie
Proszę o sprawdzenie równań reakcji. Zad. 1 Zapisz równania reakcji otrzymywania następujących estrów: a) maślan metylu b) stearynian metylu c) octan propylu d) tristearynian glicerolu e) mrówczan butylu a) kwas masłowy + alkohol metylowy → maślan metylu + woda b) kwas stearynowy + alkohol metylowy → stearynian metylu + woda c) kwas octowy + propanol → octan propylu + woda d) glicerol + kwas stearynowy...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=21516


Temat: [chemia] kilka różnych zadań
...i jonowej równania reakcji: a)CH3COOH + NaOH b)HCOOH + Ca c) (CH3COO)2Ba + Na2CO3 5. Mamy do dyspozycji substancje stałe: białko, węglowodan oraz tłuszcz. W jaki sposób doświadczalnie można je rozróżnić? 6. W jaki sposób doświadczalnie można odróżnić: a) glukozę od sacharozy b) tłuszcze nasycone od nienasyconych 7. Ułóż równania kwasowej i zasadowej dysocjacji jonowej dowolnego aminokwasu. 8. Przedstaw zapis równań reakcji chemicznych, podaj nazwy produktów organicznych tych reakcji: a) kwas etanowy + wodorotlenek wapnia b) aldehyd octowy + wodorotlenek miedzi (II) c) propanotriol + kwas azotowy (V)
Źródło: forum.szkola.net/viewtopic.php?t=2500


Temat: spalanie magnezu
- zapisz równanie reakcji spalania magnezu - wypisz masy substratów reagujących ze sobą - ułóż proporcję edit:
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=23253


Temat: Zadania konkursowe
W pierwszym jest kwestia nadmiar-niedomiar. Wyobraź sobie, że masz wiadro kwasu solnego i drobinkę miedzi - myślisz, że ile powstanie chlorku miedzi? ;) Napewno niewiele ;) Musimy zapisać równanie reakcji: Z równania wiemy, że z 127 gramami miedzi przereaguje 32 gramy siarki. A co za tym idzie, z 5 g Cu przereaguje tylko 1,26 gram siarki - mamy zatem nadmiar siarki, o przebiegu reakcji i masach produktów decydować będzie miedź. Z równania wiemy, że z 127 gram miedzi powstanie 159 gram siarczku Z proporcji zaś dowiemy się, że z 5 gram miedzi powstanie 6,26 gram siarczku :) I taka jest odpowiedź :)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1617


Temat: Acetylen + woda bromowa
Spróbuj zapisać równanie reakcji acetylenu z wodą bromową, oraz policz M acetylenu, M bromu, oraz przelicz objętość acetylenu na liczbę moli. Dalej coś pokombinujemy.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=4046


Temat: Iloraz reakcji
...stanie równowagi. No i problem jest taki. Podpunkt a) stałą równowagi w temp. 298K wyliczam ze wzoru: ΔG = -RT ln(K) i wychodzi mi K = 780,03 natomiast stałą równowagi w temp. 400K chciałam policzyć z ilorazu reakcji, ale w odpowiedziach iloraz reakcji ma odwrotną postać, w liczniku są substraty a w mianowniku produkt, amoniak... dlaczego tak jest, nie rozumiem tego :( przecież w temp. 400K reakcja jest w stanie równowagi, a zapis równania reakcji wygląda tak: N2 + 3H2 <-> 2NH3 więc czemu nagle odwracamy reakcję i traktujemy ją jakby przebiegała w odwrotnym kierunku, skoro przecież jest w stanie równowagi!!!
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=4003


Temat: Mole
tak w ogóle to zapisz równania reakcji
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=18598


Temat: chemia wody w pigułce
...która może mieć znaczenie w akwarium, to amoniak NH3 i lepiej, by go nie było. Ale najpierw woda. Otóż woda także dysocjuje wg równania H2O = H+ + OH–. Bliżej prawdy będzie 2H2O = H3O+ + OH–, a jeszcze bliżej 8H2O = H9O4+ + H7O4–, bo jony w wodzie są solwatowane (na rysunku poniżej przedstawiłem te jony). Jednak nie przesadzajmy z komplikowaniem sobie życia i zapis H+ potraktujmy jako umowny. Tu kolejna dygresja, dopuszczalny jest zapis równania reakcji chemicznej z użyciem znaku równości zamiast dwóch strzałek i oznacza to samo - stan równowagi chemicznej (niedopuszczalna jest natomiast strzałka z dwoma grotami, oznaczająca zupełnie co innego – struktury rezonansowe). To oznacza, że reakcja nie przebiega do końca, lecz ustalają się pewne stężenia substancji po obu stronach równania. Stężenia te (oznaczane np. nawiasami kwadratowymi [H2O] i wyrażane...
Źródło: aquaristica.pl/viewtopic.php?t=59


Temat: Reakcja
przy zapisie równań reakcji kwasu z zasadą tłumacząc, dlaczego reakcja nazywa się reakcją zobojętniania, zapisując kwasy i zasady w formie zdysocjowanej nazywa się to formą jonową skreślając matematycznie jony, które występują po obu stronach równania pozostaje "istota" reakcji zobojętniania: H+ + OH- = H2O a kwestie słabych i mocnych elektrolitów słabo są tłumaczone na poziomie gimnazjum
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1478


Temat: Zapisz równania reakcji
Witam! Prosze o rozwiązanie i wytłumaczenie zadania. Pozdrawiam! Zapisz równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=20082


Temat: 2 zadania alkany i alkeny oraz tłuszcze
Witam mam problem z tymi zadaniami: 1) Porównaj własności chemiczne alkanów i alkenów na przykładzie etanu i etenu . 2)Omów budowę tłuszczów i zapisz równanie reakcji zasadowej hydrolizy tristearynianu glicerolu.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=23124


Temat: Zad. z konkursów
Redukując 0,6 mola tlenku pewnego metalu zużyto 4,82^23 atomów glinu. Otrzymano 33 g czystego metalu E i tlenek glinu. a. Oblicz masę tlenku glinu, który powstał podczas reakcji b. Ustal, w oparciu o odpowiednie obliczenia, jaki metal otrzymano w procesie redukcji i zapisz jego wzór c. Zapisz równanie reakcji opisanego tlenku glinem. Proszę o sprawdzenie, czy dobrze myślę: a. 3 EO2 + 4 Al----> 3E + 2 Al2O3 3 mol EO2 ---- 2 mol Al2O3 0,6 mol ---- x x=0,4 mol n=m/M m=0,4mol*102g/mol=40,8g b. 33g ---0,6mol x----1mol x=55 g - Mn c. MnO2 + 4 Al ----> 3 Mn + 2Al2O3 2. Wodorotlenek wapnia bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie. Klarowny, nasycony roztwór tej substancji to woda wapienna. W temp. 20 stopni C 400 cm^3 wody...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=18040


Temat: stężenie roztworu- nie mogę rozgryźc zadań
NH3*H2O zapisuje sie jesli chodzi o wodny roztwor amoniaku. 1. Przeprowadzono reakcję chlorku amonu z 100 g 0,5 molowego roztworu NaOH o gestosci 1,5 g/cm3. Oblicz objętośc gazów, jaka wydzieliła się podczac tej reakcji (war. normalne). Tak jak napisalem nalezy zapisac rownanie reakcji: NH4Cl + NaOH -> NaCl + NH3 + H2O Ilosc chlorku amonu nie jest podana, istotna jest za to ilosc NaOH. Cale rozwiazanie sprowadza sie do tego, zeby ze wzoru na przeliczanie stezen znalezc ilosc moli NaOH ktora zostala uzyta, czyli 0.033 mola a potem napisac odpowiednia proporcje: 1 mol NaOH - 22.4 dm3 NH3 0.033 mol NaOH - x dm3 NH3
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=21668


Temat: Spalanie całkowite alkoholu
A jeśli wzór alkoholu zapiszesz w postaci dasz radę zapisać równanie reakcji?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1696


Temat: kolejne zadania których nie rozumiem
...reakcji, w której wytrąca się jon litowca z roztworu wodnego. 52. Napisz dwie reakcje w których powstaje NO. 53. Wymień cztery tlenki manganu. Jak zmieniają się ich właściwości chemiczne wraz Ze wzrostem utlenienia manganu? 54. Dlaczego glin jest odporny na działanie powietrza i wody chociaż jest bardzo elektrododatni? 55. Dla każdego z litowców można otrzymac trzy typy połączeń z tlenem. Wymień je na przykładzie sodu. Zapisz równania reakcji wszystkich trzech związków z wodą. 57. Podaj skład chemiczny: a) arszenik, b) cynober, c) lapis. 58. W wyniku ogrzewania siarka, tellur, selen spalają Się w powietrzu tworząc analogiczne związki. Podaj równania reakcji. 59. W jaki sposób otrzymuje się trójtlenek siarki? Jaka jest geometria cząsteczki tego związku? 60. Wyjaśnij pojęcia: układ hetero- i homogeniczny. Podaj po dwa przykłady. 61....
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=15254


Temat: Elektrochemia + Analiza wodorków
1)Zapisać schemat ogniwa zbudowanego z półogniwa żelazowo-cynowego. Zapisać równania reakcji elektrodowych. E0 Fe/Fe2+ = -0,44V, E0Sn/Sn2+ = -014V. 2)Zaprojektuj ogniwo chemiczne zbudowane z półogniwa metalicznego I rodzaju wykonanego ze srebra, w którym jest ono katodą i drugiego dowolnego półogniwa typu redoks. Dla takiego układu określ kierunek przepływu elektronów; umowny kierunek przepływu prądu; wskaż proces utlenienia i redukcji, utleniacz i reduktor; podaj międzynarodowy zapis tego...
Źródło: cdw-forum.yoyo.pl/viewtopic.php?t=1151


Temat: Cząsteczki -proste zadania pls;^_^
1) Poszukaj na forum, były wiele zadań tego typu. 2)Dlaczego dzielisz? Zapisz sobie równanie tej reakcji i wywnioskuj mase tlenu (bo obowiązuje takie ważne chemiczne prawo). 3) Zapisz równanie reakcji, korzystając z gęstości oblicz masę 5,6dm3 O2, potem tak jak 2) 4) wzór substancji: wartościowości na krzyż, albo poszukaj na wikipedii. 5) tego już mi się nie chce tłumaczyć
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=21289


Temat: Objętość gazów
Moze po kolei. Na poczatek najwazniejsze jest rownanie reakcji. Bez tego ani rusz. Dalej to czysta stechiometria, ale najpierw zapisz rownanie reakcji.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=4582


Temat: Parę zadanek (gimnazjum)
Wyjaśnij, jakie substancje muszą ze sobą przreagować, aby powstał mrówczan propylu. Zapisz równanie reakcji chemicznej. Oblicz, ile gramów poszczególnych substratów należy użyć w celu otrzymania 400 gramów mrówczanu propylu, jeżeli wydajność reakcji wynosi 83%.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=6375


Temat: Aminokwasy - amfoteryczność i kondensacja
Witam, mam problem z rozwiązaniem dwóch zadań z chemii, więc bardzo proszę o pomoc. Ich treść brzmi następująco: 1. Jak wykazać charakter amfoteryczny alaniny? 2. Zapisać równanie reakcji kondensacji glicyny i dwóch cząsteczek alaniny w wyniku której powstaje tripeptyd (rozpatrzyć wszystkie możliwości) oraz zaznaczyć wiązanie peptydowe, N-koniec i C-koniec w tripeptydzie. Będę bardzo wdzięczny za rozwiązanie tych problemów. Pozdrawiam, Paweł
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=23120


Temat: Stężenia
...jakąś masę roztworu. Niech to będzie 100g. Oblicz ile gramów NaOH znajduje się w takiej ilości roztworu (korzystaj ze wzoru na stężenie procentowe), następnie oblicz ile to moli wodorotlenku (otrzymaną masę podziel przez masę molową), dalej ze wzoru na gęstość, po odpowiednim przekształceniu, wyznacz objętość tych 100g roztworu i ostatecznie znając już zarówno ilość moli NaOH i objętość r-ru wylicz stężenie molowe. 5) Zapisz równanie reakcji, z proporcji oblicz ile moli kwasu potrzeba do zobojętnienie takiej ilości wodorotlenku, potem przekształć wzór na stężenie molowe i oblicz w jakiej objętości r-ru znajduje się tyle kwasu. Przedstaw nam swoje rozwiązania do sprawdzenia.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2554


Temat: Iloczyn rozpuszczalności i entalpia
Odświerzam temat, bo też miałam problem z zadaniem 4, a jego rozwiązanie znalazłam na stronie http://www.chemorganiczna...iew/125/15/1/1/ Dla rozpuszczania wodorotlenku żelaza(II) w wodzie możemy zapisać równanie reakcji: Fe(OH)2 = Fe2+ + 2OH- Jeżeli stężenie [Fe2+] wynosi 0,01M, to oznaczymy przez x stężenie jonów OH-, [OH-]=x, a wzór na iloczyn rozpuszczalności przyjmie postać: IR=0,01.(x)2=x2=1.10-12. Stąd x=1.10-6. Czyli [OH‑]=1.10‑6M. pOH=6. pH=14-6=8 Może jeszcze komuś się przyda ;)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=4198


Temat: metoda wurtza
Dobierz substraty prowadzace do otrzymania metoda Wurtza 3- etylopentanu , zapisz rownanie reakcji
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1400


Temat: Dobór elektrody....
Mam pytanie jak rozwiązać takie zadanie teoretyczne: Miareczkowano potencjometrycznie mieszaninę Na2S oraz NaBr za pomoca roztworu AgNO3. Iloczyn rozpuszczalności AgBr jest większy od Ag2S. Proszę dobrać elektrodę wskaźnikową, narysować wykres miareczkowania oraz zapisać równania reakcji dla elektrody wskaźnikowej PRZED, W, PO Punkcie równoważnikowym. Liczę na odpowiedź..
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=16258


Temat:
Zadanie : Zapisz rownanie reakcji hydrolizy : - Azotanu (V) glinu, - Na2S Proszę niech ktoś z was zrobi mi to zadanie, na jutro muszę je mieć. Inaczej bede mial 1 na koniec roku Z góry wszystkim dziękuję za pomoc.
Źródło: szkoa.fora.pl/a/a,171.html


Temat: <CHEMIA> Pomoc z równań reakcji, indeksów, wspólczynni
Witam. Chodzę do I gimnazjum .Jestem wzorowym uczniem, ale z chemii mam już dwie jedynki. Mam kartkówkę z tematu równania reakcji chemicznych i współczynników oraz indeksów stechiometrycznych. Możecie mi to wszystko ładnie wytłumaczyć. Będę bardzo wdzięczny. W ogóle co mają wartościowości do równań? Jak uzgodnić indeksy i współczynniki ? Jak zapisać równanie reakcji ? Możecie to wszystko mi wytłumaczyć ? Cały ten temat? Błagam.
Źródło: forum.szkola.net/viewtopic.php?t=2892


Temat: Olbicz jaką objetosc zajmuje tlenek...
Policz masę molową acetonu i zobacz ile moli acetonu ulega spaleniu. Całkowite spalenie związku organicznego daje w produktach dwutlenek węgla, wodę, ewentualnie dwutlenek siarki czy azot. Z jednej drobiny acetonu dostajemy trzy drobiny dwutlenku węgla ( zapisz równanie reakcji, dla uproszczenia spalanie w tlenie) Zobacz ile moli tego gazu powstanie i weź pod uwagę, że w warunkach normalnych mol każdego gazu zajmuje taką samą objętość.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=17051


Temat: rozpuszczanie styropianu w acetonie
na prace domową otrzymałam przeprowadzenie doświadczenia:wlej zawartość zmyawcza do paznokci (zawierającego aceton) do słoiczka. rozpuszczaj w tym roztworze styropian. obserwuj zachodzące zmany.opisz te obserwacje. podaj wnioski.czy można tego procesu zapisać równanie reakcji?czy wykonane doświadczenie znalazło zastosowanie w przemyśle? jeżeli tak to opisz gdzie... szukałam podobnego dośw. w necie le nic nie znalazłam, prawde mówiąc zależy mi na zpisaniu reakcji i zastosowaniu w przemyśle...prosze o pomoc i dość szybką odp. z góry dziękuję
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=10132


Temat: Zadania - Pomoc / Stechiometria
dokładnie teraz zapisz równanie reakcji dla kolejnego zadania - substraty znasz, a produkty już podałam wczesniej
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=21765


Temat: Teoria kwasów i zasad
...kwasów BrĂśnsteda podaj sprzeżone z nimi zasady" A. HCO3- B. HCl C. HPO4- ??? Skąd mam wiedzieć jakie zasady są sprzężone, może ktoś potrafiłby to w prosty sposób wytłumaczyć, bo nie było mnie na tej lekcji, a z notatek koleżanki niewiele wynika. Nauczycielka mówiła, że na sprawdzianie może też być odwrotna sytuacja, że do zasad, trzeba będzie podać sprzężone z nim zasady. Zad. 3 Czarna magia jak dla mnie :P HS- Zapisz równania reakcji potwierdzające, że ten jon może być kwasem albo zasadą (ma charakter amfiprotyczny). Mam nadzieję, że ktoś postara mi się to wytłumaczyć i że sprawdzian napiszę bez problemu.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5222


Temat: sole-2 zadanka
...masę związku(132g) 132g (NH4)2PO4 przypada na 1 mol H3PO4.. 132g-100% 31g-x x=23,48% (P4O10), wiec 11,7% P2O5... wiem,wiem,ze to jest źle.. ale próbowałam.. zad2) Do r-ru Cr2(SO4)3 dodano kolejno NaOH i wody chlorowej(właśnie,co to jest?!) zaobserwowano zmianę barwy r-ru z zielonej na zółtą.Następnie dodano H2SO4 i r-r zmienił barwę na pomarańczową. I.Jakie procesy chemiczne były przyczyną zmian bawry r-ru? II. Zapisać równania reakcji... No i tutaj właściwie na początku wymiękam... Cr2(SO4)3 + 6NaOH-> 3Na2SO4 + 2Cr(OH)3(osad) potem to( Cr(OH)3? ) pewnie mam dodać do tej wody chlorowej.. tylko nie znam chyba tego wzoru.. Więc jeśli ktoś mógłby mi pomóc.. Będę wdzięczna;) Z góry dziękuję!
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=16835


Temat: aromatyczne zwiazki
...bezbarwnego, bezwonnego gazu oraz z roztworem chlorku żelaza(III) z wytworzeniem fioletowo- różowego roztworu. Próbka 600 mg oczyszczonego drugiego produktu hydrolizy reaguje w stosunku molowym 1:1 z 10,00 cm 3 roztworu NaOH o stężeniu 1 mol/dm 3 . Po analizie podanego wyżej opisu przemian związku A: 1. Zaproponować jego wzór strukturalny oraz nazwę (systematyczną bądź zwyczajową). 2. Podać jego zastosowanie. 3. Zapisać równania reakcji wszystkich opisanych przemian w tym estryfikacji propan-1-olem i hydrolizy kwasowej substancji A. 4. Nazwać poszczególne produkty organiczne
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=10020


Temat: chemia organiczna - zadanie
Mam zadanie z chemii organicznej a bliżej z tematu pochodne węglowodorów. Jestem w 3 klasie gimnazjum. Zadanie brzmi tak: 2b) Do fenyloalaniny (C9H11NO2) dodano chlorek tionylu (SOCl2). Zapisz równanie reakcji z produktami. Ustal proporcje substratów potrzebnych do tej reakcji. 2c) Opisz wyżej zapisaną reakcje oraz wnioski. 3) Opisz czym są katalizatory oraz podaj ich przykłady Sam nie doszedłem za daleko dlatego potrzebuję pomocy bo jest to zadanie którym musze poprawic 1
Źródło: forum.szkola.net/viewtopic.php?t=3478


Temat: otrzymywanie soli-obliczenia
...zasadowego tlenku sodu. Podaj obserwacje, zapis równań reakcji oraz podaj barwę papierka uniwersalnego w roztworze powstałym przez zmieszanie badanego tlenku z wodą. 12. Zaproponuj za pomocą równań reakcji 3 metody otrzymywania (3p) diwodorofosforanu(V) wapnia. 13. Zaprojektuj doświadczenie za pomocą schematycznego rysunku w celu (6p) określenia charakteru kwasowego tlenku siarki(VI). Podaj obserwacje, zapis równań reakcji oraz podaj barwę papierka uniwersalnego w roztworze powstałym przez zmieszanie badanego tlenku z wodą. 14. Zaproponuj za pomocą równań reakcji 3 metody otrzymywania (3p) wodorosiarczanu(IV) magnezu.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=4107


Temat: Teoria kwasów i zasad
a) dobrze b) te substancje są dlatego kwasami, że można od nich coś odłączyć - w tym przypadku wodór. Jak się ten wodór odłączy, to już nic im do odłączania nie zostanie i stana się zasadami, które mogą tylko przyłączać: A. HCO3- ---- (CO3)2- B. HCl --------- Cl- C. (HPO4)2- ----- (PO4)3- c)HS- Zapisz równania reakcji potwierdzające, że ten jon może być kwasem albo zasadą (ma charakter amfiprotyczny). to samo: do zasady przyłączamy wodór: HS- + H+ => H2S a od kwas wodór oddaje: HS- => (S)2- + H+
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5222


Temat: Zadania ze starych arkuszy maturalnych - różne zagadnienia
Dostaliśmy ostatnio od nauczycielki kilka starych arkuszy maturalnych do rozwiązania, jednak niektóre zadania przerastają moje zdolności chemiczne i nie mam pojęcia jak je zrobić. Zad 1. Tlenek węgla (II), nazywany popularnie czadem, jest gazem palnym. Zapisz równania reakcji czadu. Oblicz jaka objętość poietrza jest niezbędna do całkowitego spalenia 20 dm3 czadu. Zad 2. Podaj 4-5 reguł, które obowiązują przy ustalaniu systematycznej nazwy organicznych związków chemicznych. Zad 3. Spalono 0,66 g pewnego węglowodoru. Objętość otrzymanego tlenku węgla (IV) zmierzona w warunkach normalnych wynosiła 1008 cm3 CO2, a masa powstałej wody 1,08 g. a) Oblicz, jaki był...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5198


Temat: Parę zadanek (gimnazjum)
Mrówczan propylu jest estrem, a estry otrzymujemy w reakcji kwasów karboksylowych z alkoholami (lub fenolami). Pomyśl z jakiego kwasu i jakiego alkoholu możesz otrzymać mrówczan propylu... Zapisz równanie reakcji (kataliztorem reakcji estryfikacji są jony H+). Następnie oblicz masy cząsteczkowe kwasu karboksylowego, alkoholu i mrówczanu propylu. Reakcja przebiega z 83% wydajnością, tak więc: 400g mrówczanu propylu - 83% x - 100% ---------------------------------------- x= Obliczasz masy użytych substratów: masa cząsteczkowa alkoholu - masa cząsteczkowa mrówczanu propylu y (masa użytego...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=6375


Temat: Alkohole, aldehydy, ketony, kwas karboksylowe - poprawa spr.
1. Podaj równania reakcji dla podanego schematu: C2H6 -> C2H3CL -> C2H5Oh -> CH3CHO (aldehyd octowy) 2. Zaproponuj przebieg doświadczenia: a) schemat rysunku b) obserwacje c) wnioski (równania reakcji) które pozwoli odróżnić metanol od gliceryny. 3. Dokończ równania reakcji i nazwij produkty reakcji: a) kwas octowy + Na b) glikol + Na c) metanol + HCl 4. Zapisz równania reakcji otrzymywania a) butanolu b) pentan-3-onu Będę wdzięczny za pomoc :) Proszę o sprawdzenie : 1. C2H5Cl zamiast C2H3Cl CH3-CH3 + Cl2 -> CH3-CH2-Cl + HCl CH3-CH2-Cl + H2O -> CH3-CH2-OH + HCl mam problem jak C2H5OH zamienić na CH3CHO 2. nie mam pojęcia ;( 3. a) 2CH3COOH + Na -> (CH3COO)2Na + H2 b) C2H6O2 + Na -> C2H6O2Na c) CH3OH + HCl -> CH3OCl + H2 4. a)...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22362


Temat: aldehyd benzenoesowy
mam takie zadanie....majac do dyspozycji węglan wapnia, węgiel i inne odczyniki nieorganiczne otrzymaj aldehyd benzenoesowy zapisz rownania reakcji. napisalam 7 reakciji i otrzynalam metylobenzen tylko nie wiem jak dalej??
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=18382


Temat: <CHEMIA> Pomoc z równań reakcji, indeksów, wspólczynni
...wodoru dodac mały współczynnik 3, bo wtedy będzie trójka zarówno przy azocie jak i przy wodorze, stąd NH3; inny przykład: siarczek sodu- Na2S Wiemy, ze siarka jest dwuwartościowa, a sód jednowatrościowy. To znowu, by zachowac równowagę należy do jednowatrościowego sodu dodac mały współczynnik 2. (wiem ze tłumaczenie nieco prymitywne, ale inaczej nie umiem Z resztą napisałam Ci tak, jak ja to rozumiem) Następnie: - Jak zapisac równanie reakcji? Ale jakie? ... Przede wszystkim musisz wiedziec, ze: reakcja analizy (inaczej rozkładu)- jest to reakcja, w wyniuku ktorej z jednej substanci złożonej otrzymujemy conajmniej 2 substancje proste, dlatego też "rozkładu",np ogrzewanie tlenku rtęci (II) tlenek rtęci (II)------->tlen+ rtęc(II) -reakcja syntezy( inaczej łączenia)- czyli reakcja chem. w wyniku której z conajmniej 2...
Źródło: forum.szkola.net/viewtopic.php?t=2892


Temat: 2 zadanka
1) zapisz równanie reakcji - zamień podaną objętość wody na mole/gramy (jak chcesz) - ułóż proporcję 2) - oblicz mase roztworu, w którym była rozpuszczona podana substancja - oblicz masę wody (rozpuszczalnika) - podaj to w formie, w jakiej podaje sie rozpuszczalność
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22906


Temat: Cząsteczki -proste zadania pls;^_^
1) Było nie raz wiec Mśr.Cl=35u+37u= 72u Msr. CL = 35+45=80u 152/100%=2.52% 2) A to ci dopiero trudne zadanie! Cóż za zagadka! wiec ogrzewa 32g miedzi otrzymano 40g tlenu miedzi 40/32=1,25g zużyto 3) Zapisz równanie reakcji, oblicz masę powstałego tlenu, wywnioskuj mase wodoru. wiec 9gH2O -->5,6dm^3O hmmm..;/ nie wiem 4) tlenKu glinu zapisz wzór tej substancji, odczytaj z układu potrzebne masy i zapisz ich stosunek, skróć jak się da wiec Al O mAl=27 mO=16 kompletnie nie wiem o co chodzi z tym 5) Sam pomyśl wiec hmmm... Cu do CuO (II) x − masa miedzi y − tlenek miedzi (II) 4x=y [...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=21289


Temat: reakcje otrzymywania wodoro- i hydroksosoli
Dobra, ale nie strasz nas, że coś jest na jutro. Spokojnie. Po pierwsze zapisz wzory tych związków. Związek pierwszy otrzymaj z wodorotlenku cyny, związek drugi z amoniaku i kwasu siarkowego. Zapisz równania reakcji, my je sprawdzimy. I najważniejsze... zawsze... nie - nigdy nas nie poganiaj ;)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=4085


Temat: konkurs kuratoryjny 2009/2010
...z finałów z lat poprzednich? Mam tylko poprzedni rok, ale jeśli ktoś chce, chętnie udostępnię. ja mam z roku 2006/2007 i też mogę udostępnić polecenia, choć w sumie zadania tam są dość łatwe, najtrudniejsze to (właściwie tylko pod takim względem, że można zgubić się w obliczniach): Rozpuszczono w wodzie 120 g CaCl2 • 6H2O. Następnie do tego roztworu wprowadzono 20g AgNO3. Oblicz masę jonów Cl pozostałych w roztworze. Zapisz równanie reakcji chemicznej. i W wyniku reakcji 3,7g kwasu nasyconego jednokarboksylowego z cynkiem otrzymano 1,505 ∙ 1022 cząsteczek wodoru. a) Napisz równanie reakcji chemicznej b) Ustal wzór tego kwasu i podaj jego nazwę systematyczną.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=15238


Temat: Stężenie procentowe v1.0
Masa roztworu to masa wody + masa dodanej substancji (to chyba jasne, logiczne). Ponieważ tlenek reaguje z wodą, utworzy nową substancję - i to właśnie stężenie tej substancji (czyli kwasu) masz policzyć. Czyli musisz najpierw policzyć masę powstałego kwasu. Zapisz równanie reakcji i licz z proporcji.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1372


Temat:
Bam wypił 4 litry pryty za 2,99zł z biedronki, 2 piwa "górskie" za 0,50zł, po czym dostał wysypki. Natomiast Phil postanowił wlać sobie ćwiartkę do tyłka (wiecie... w jelitach sie szybciej wchłania i od razu do krwi :-) ). Kto będzie bardziej nawalony. Odpowiedź uzasadnij. Zapisz równanie reakcji wódorophila na prytano-butano-bama. //LoL
Źródło: jackassclub.fora.pl/a/a,12.html


Temat: H2SO4 w estryfikacji
1.na dowolnym przykładzie wyjaśnij znaczenie steżonego kwasu siarkowego(VI) w reakcji estrefikacji. zapisz równanie reakcji używając wzorów stróktóralnych? 2. w jaki sposób odrózniasz propen od propenu. podaj odpowiednie równanie reakcji. pomocy nieumiem tego:(
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=18060


Temat: Zadania do poćwiczenia umysłu
...się jak zasada, a w reakcji z mocną zasadą zachowuje się jak kwas. Al2(SO4)3 + 6 NaOH -> 2 Al(OH)3 + 3 Na2SO4 A)Oblicz ile gramów zasady sodowej należy użyć, aby otrzymać 2,6 g wodorotlenku glinu.(1 pkt) B)Do roztworu zawierającego 5,7 g siarczanu(VI) glinu dodano 250 cm roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 6 mol/ . W oparciu o odpowiednie obliczenia określ, czy w opisany sposób można otrzymać 2,6 g wodorotlenku glinu. Odpowiedź uzasadnij. Zapisz równanie reakcji, na której opierasz swoje obliczenia.(2pkt) C)Napisz reakcję w sposób cząsteczkowy wodorotlenku glinu z mocną zasadą.(1 pkt) D)Ile dm 2 molowego roztworu wodorotlenku glinu trzeba wziąć, aby całkowicie zobojętnić kwas siarkowy(VI) otrzymany z 35,84 dm tlenku siarki(VI) z wodą?(3,5 pkt) E)Ze 120 g nasyconego w temperaturze 30 roztworu wodorotlenku glinu, po oziębieniu do temperatury 10 , wykrystalizowało...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=18828


Temat: 21.04.10 Ćwiczenia chemia fizyczna Część 1
...wynosi 24%. Przyjmując że standardowa entalpia reakcji jest stała i wynosi +112[kJ/mol] obliczyć ciśnieniową stałą równowagi i stopień dysocjacji w temp. 1527 [°C]. Zad: 2 (5 p) Obliczyć zmianę stopnia dysocjacji kwasu octowego w temp. 25 [°C], gdy do roztworu zawierającego 2·10^-3 moli HAc w 0,5kg wody dodano 4·10-3 moli KCl. Stała dysocjacji kwasu octowego w temp. 25 [°C] jest równa 1,75·10-5. Zad: 3 (7 p) Zapisać równania reakcji elektrodowych i obliczyć SEM ogniwa Ag(s)|Ag2SO4(s)|H2SO4(aq)|H2(g,3atm)|Pt wiedząc, że standardowa siła elektromotoryczna ogniwa w temp. 298 [K] jest równa -0,627 [V], a średni współczynnik aktywności jonów w roztworze H2SO4 o stężeniu 0,1 [mol/kg] wynosi 0,693. dnia Śro 16:43, 23 Cze 2010, w całości zmieniany 4 razy
Źródło: edulandia3.fora.pl/a/a,18.html


Temat: estry
Zapisz rownania reakcji otrzymywania estrow : maslanu etylu octanu pentylu majac do dyspozycjii metan i dowolne odzynniki organiczne aby otrzymac mrowczan metylu naprawde nie wiem jak to zrobic :( czy ktos ma jakies pomysly?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1753


Temat: prażenie cukru
co powstanie w wyniku prażenia cukru (tego co można w cukierniczce znaleźć)? Mógłby mi ktoś zapisać równanie reakcji?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2852


Temat: reakcja w postaci jonowej i skróconej jonowej
Zrób teraz to zadanie: Uczeń umocował probówkę w łapie statywu. Napełnił ją do 0.2 objętości roztworem siarczanu (VI) potasu. Dodawał kroplami roztwór chlorku baru. Zapisz równanie reakcji jaka zaszła, co zaobserwował uczeń (jaki roztwór powstał, czy powstał osad). [ Dodano: 2010-04-06, 20:22 ]
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=21739


Temat: konkurs kuratoryjny 2009/2010
...zaznaczyć utleniacz, reduktor 3. dwa schematy: probówka, w niej coś tam, ogrzewana, od niej odprowadzony wężyk do zlewki z cieczą, w zlewce bąbelki. schematy dwa identyczne, zaproponuj dwa różne rodzaje reakcji 4. SnCl2, Na2SO4, Na2SO3, wodne r-ry nieoznaczone probówki, dodano oranżu, co gdzie jak zaszło, która jest która itd. i równania 5. mieszanina etanu i etenu wprowadzona do 3% wody bromowej, cp. zmalało do iluś tam, zapisz równanie reakcji, ile bromu przereagowało, jaki było skłab procentowy objętościowy może było 6, albo i nie, nie pamiętam już [ Dodano: 2009-12-19, 15:21 ]
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=15238


Temat: Zadanie z azanem
Zapisz rownanie reakcji, a nastepnie z proporcji. Tylko uwazaj, bo jeden z substratow jest napewno wziety w nadmiarze, a obliczenia musisz odniesc do tego ktory przereaguje w calosci.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2335


Temat: Hydraty
Zapisz równanie reakcji (konieczne będzie poszukanie wzorów "obu gipsów"). Na tej podstawie ułóż proporcję i oblicz ile należy dodać wody.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1957


Temat: Cząsteczki -proste zadania pls;^_^
1) Było nie raz 2) A to ci dopiero trudne zadanie! Cóż za zagadka! 3) Zapisz równanie reakcji, oblicz masę powstałego tlenu, wywnioskuj mase wodoru. 4) tlenKu glinu zapisz wzór tej substancji, odczytaj z układu potrzebne masy i zapisz ich stosunek, skróć jak się da 5) Sam pomyśl
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=21289


Temat: CHEMIA
Zadanie: Blacha wykonana z glinu(Al) jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, ponieważ pokrywa się warstwą ochronną tlenku glinu. Zapisz równania reakcji tworzenia się tlenku glinu z pierwiastków wiedząc że glin jest trójwartościowy... Jak napisać to rówanie
Źródło: jawa50.fora.pl/a/a,11811.html


Temat: PROBLEM Z ZADANIAMI Z AMINOKWASOW
1.Narysuj 4 wzory podstrukturalne aminokwasy podaj ich nazwy o worze sumarycznym C5H11O2N 2. ZAPISZ ROWNANIA REAKCJI SERYNY Z PODANYMI NIZEJ SUBSTANCJAMI a. z magnezem b. z kwasem bromowym c. z propan-2-nolem d. wodorotlenkiem wapnia 3.Aminokwasy ulegaja.
Źródło: biologiachemiafizyka.fora.pl/a/a,34.html


Temat: Raport z laborek od Goneta
...zamieszczę to tutaj. Uwaga!;] Wsazystkie osoby, które nie zaliczyły laborek u Goneta, ze wszystkich grup, mają jutro przyjść je poprawić po 12.30. Nowa Chemia, room 329. Spotkajmy się przy kserze o 12.30, bo dotrzeć tam to nie tak prosta sprawa;p I jeszcze kilka uwag od jaśnie doktora. Cytat1: "I nauczcie się Państwo tego wreszcie, bo to jest tylko jedno - wydawałoby się proste równanie, a tyle z nim kłopotu. Pamiętajcie, żeby zapisać równanie reakcji połówkowych w półogniwie, aby ujawnić wszystkie reagenty. Do równania wchodzą stężenia poszczególnych jonów (a nie substancji cząsteczkowych) w potęgach odpowiadających współczynnikom stechiometrycznym, z to jest liczba elektronów w równaniu elementarnego procesu elektrodowego, a nie wartościowość jonu (to często jest to samo, ale nie zawsze). W przypadku gazów wchodzi ciśnienie w atm nie Pa....
Źródło: makrochem.fora.pl/a/a,61.html


Temat: Konkursowe zadania ćwiczeniowe 2007/08
...molowym 1:1. Do całkowitego związania jonów wapniowych w 500,00 cm3 niegazowanej wody mineralnej zużyto 30,00 cm3 roztworu wodnego EDTA o stężeniu 0,05 mol/dm3. Obliczyć zawartość jonów wapniowych w wodzie mineralnej w mg/dm3. ZAD. 5. Podać typ reakcji oraz reagenty pozwalające na przeprowadzenie następującego ciągu przemian chemicznych: hept-1-en (A) 2-bromoheptan (B) heptan-2-ol (C) benzoesan hept-2-ylu (D) ZAD. 6. Zapisać równanie reakcji toluenu z manganianem(VII) potasu w środowisku obojętnym. Podać odpowiednie równania reakcji połówkowych w wersji uproszczonej lub pełnej. Jaka substancja pełni rolę utleniacza a jaka reduktora? Jaki związek uległ utlenieniu a jaki redukcji?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=4150


Temat: Jony
...wodnym następujące związki: Zn3(PO4)3, PbBr2- Podaj do każdego związku dwa równania chemiczne:cząsteczkowe i jonowe. 3.W probówkach znajdują się następujące roztwory związków:chlorek baru i siarczan(VI)glinu. Jak je rozróżnić mając do dyspozycji związki z tabeli rozpuszczalności? Podaj odpowiednie równania reakcji. 4.Podaj wzory chemiczne soli których wodne roztwory mają odczyn a)kwaśny , b)zasadowy, c)obojętny. Zapisz równanie reakcji hydrolizy z przykładu a) 5. Do naczyń z wodą wprowadzono następujące substancje: Na2O, SO2, Ca, HCl, O2, które roztwory będą zawierały jony H+, które OH, a które będą obojętne? Zapisz równania jonowe odpowiednich reakcji chemicznych. Czy moglibyście mi pomóc rozwiązać te zadanie. Z góry dziękuję
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22003